جهانگردی و گردشگری
دسامبر 11, 2017
حقوق
دسامبر 11, 2017
 • حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی
 • حسابداری سهام شرکتهای نیمه خصوصی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران
 • حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها
 • آشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی
 • حسابداری صنعتی مقدماتی
 • حسابداری تکمیلی
 • حسابداری کارخانجات تولید و صنایع دستی
 • حسابداری صنعتی پیشرفته
 • حسابدار ارشد
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مدیر حسابرسی