کشاورزی و شیلات
دسامبر 11, 2017
معماری و عمران
دسامبر 11, 2017
 • استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(ISO 10006:2003)
 • استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001 : 2007
 • استاندارد تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری
 • استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)
 • استاندارد آشنایی با 5S
 • استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن
 • استاندارد FMEA تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن
 • استاندارد اثربخشی جامع تجهیزات (OEE)
 • سرممیزی مدیریت کیفیت
 • استاندارد گسترش عملکرد کیفیت QFD
 • کنترل کیفیت و تصفیه آبهای صنعتی
 • استاندارد هزینه های کیفیت COQ