مدیریت
دسامبر 11, 2017
دوره های هنری
دسامبر 11, 2017
 • منشی گری مدرن
 • مربی بدنسازی
 • روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI
 • روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI
 • بدنسازی فوتبال
 • مربیگری فوتبال
 • نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری
 • فروشندگی حرفه ای
 • روش و فنون تدریس
 • مدیریت مهارتهای زندگی
 • مربی گری بیلیارد
 • پکیج ویژه آزمون های نظام مهندسی