زبان انگلیسی
دسامبر 11, 2017
مدیریت
دسامبر 11, 2017
 • معماری فناوری اطلاعات سازمانی
 • دولت الکترونیکی
 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • رایانش ابری
 • مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
 • مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 • شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
 • حاکمیت فاوا ( اصول، چارچوب و استقرار )
 • مدیریت خدمات فاوا و ITIL
 • مدیریت فرآیندهای سازمانی
 • تحلیل و طراحی سیستم
 • مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )