لیست دوره ها

دوره آموزشی سم شناسی کشاورزی
دسامبر 11, 2017
دوره آموزشی پرورش قارچ
دسامبر 11, 2017
1487066061-pic1-Sh-ghatrei

آشنایی با روشهای آبیاری قطره ای

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

آبیاری قطره ای یکی از روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار می باشد که در آن آب بوسیله ی فشاری که توسط پمپ و یا اختلاف ارتفاع به وجود می آید وارد مجموعه یا سیستم لوله کشی شده و توسط قطره چکانها به صورت قطره در پای بوته ها یا درختان میوه نفوذ و با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه را تامین می کند که راندمان آبیاری در این روش نزدیک 90% می باشد. این دوره به صورت عمومی و مجازی برگزار می گردد و بسته آموزشی آبیاری قطره ای با توجه به امکانات و نیاز دانشپذیران به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی عرضه می شود.