لیست دوره ها

آموزش فیلمنامه نویسی
دسامبر 11, 2017
آموزش گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون
دسامبر 11, 2017
1486889545-pic1-Sh-theater

آموزش کارگردان تئاتر

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

دسته:
توضیحات

وظيفة اساسي کارگردان عبارتست از تفسير و شناخت درونماية نمايشنامه و آموزش و هدايت بازيگران. که بخش اول مربوط به اين مرحله مي باشد. اصل اساسي کار کارگردان اينست که بفهمد چگونه يک نمايشنامه محتواي خودش را ارائه ميدهد؟ بايد ميان فرم يعني چگونگي ارائه مفهوم نمايش وخود نمايش يعني آنچه در ساختار اثر است وجه تمايز عيني قائل شد بنابراين پيش از هر کار بايد ساختار هنري اثر بررسي شود.