لیست دوره ها

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
دسامبر 11, 2017
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001)
دسامبر 11, 2017
1488355610-pic1-sh-iso

استاندارد مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

اين استاندارد براي کمک به شرکتها و يا موسسه ها در به حداقل رساندن نارسايي‌ها و صدمات به محيط ( مانند تغييرات آب و هوايي مضر، مسموم کردن آب و يا زمين ) با اجابت قوانين رسمي دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محيط زيست مي‌ باشد . ايزو 14001 بسيار به ايزو 9001 از نظر کيفيت و رعايت کيفيت در توليد، شباهت دارد.