لیست دوره ها

آشنایی با اصول مقاله نویسی
دسامبر 11, 2017
اتوماسیون اداری
دسامبر 11, 2017
1488087882-pic1-Sh-trx

بدنسازی با کش TRX

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

TRX مخفف Total-body resistance exersice هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود. ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شود را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.