لیست دوره ها

طراحی شاسی خودرو و مدیریت کیفیت آن
دسامبر 11, 2017
نرم افزار واژه پرداز ورد WORD
دسامبر 11, 2017
1487398574-pic1-Sh-jooshkari

جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

جوشکاری یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک،پلیمر، کامپوزیت) به‌ یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص مادهٔ پایه باشد. جوشکاری همچنین یکی از فرآیندهای اتصال دائمی قطعات(فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد. فرآیندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فرآیندهای جوشکاری ذوبی و فرآیندهای جوشکاری غیر ذوبی