لیست دوره ها

حسابدار ارشد
دسامبر 11, 2017
حقوق اداری
دسامبر 11, 2017
1488804498-pic1-S-hoghooghe-sabti

حقوق ثبتی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

دسته:
توضیحات

دوره حقوق ثبتی چه دوره ای است؟

دوره حقوق ثبتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

نقش حقوق ثبتي را مي توان علاج واقعه قبل از وقوع دانست. اگر روابط حقوقي، با علم به قوانين مربوطه بطور شفاف و صريح دردفاتر اسناد رسمي ثبت گردد، بروز اختلافات به حداقل رسيده و در مواقع وجود تنازع تصميمگيري سادهتر خواهد بود با توجه به حجم انبوه قوانين و مقررات ثبتي و خصيصه آن که ايجاب مي کند مجري ثبت از ساير قوانين مانند قوانين زين شهري، قوانين شهرداريها، قانون موقوفات و آگاه باشد، لازم و ضروري است مجري ثبت اين دانش و مهارت را طي يکدوره آموزشي و کاربردي کسب نمايد دانش آموختگان اين مرکز توانايي خواهند داشت.