لیست دوره ها

دوره آموزشی پرورش قارچ
دسامبر 11, 2017
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
دسامبر 11, 2017
1496743938-pic1----GIS-

دوره آموزشی آشنایی با اصول GIS

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

در این دوره شرکت کنندگان با مفهوم اطلاعات مکاني به عنوان مفهوم پايه در سيستم هاي اطلاعات مکاني ومفهوم GIS و توانایی آن در گردآوری، ذخیره سازی، به هنگام سازی ، پردازش، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آشنا خواهند شد. رئوس مطالب دوره به شرح زیر است: این دوره به صورت عمومی و مجازی برگزار می گردد و بسته آموزشی آبیاری قطره ای با توجه به امکانات و نیاز دانشپذیران به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی عرضه می شود.