لیست دوره ها

مدیریت جهانگردی
دسامبر 11, 2017
کارمند فروش تور گردشگری
دسامبر 11, 2017
1486819094-pic1-shmodiriyathoteldari

دوره مدیریت هتلداری

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

مدیريت (عمومی و تخصصی)هتلداری رشته‌ای کاربردی است که فراگیران در آن با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی ، انواع سرويس دهی در هتل ها، اصول و روابط در هتل ها ، طبقه بندی مدیريت قسمت های مختلف هتل و بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و به طور کلی اداره و مدیريت مناسب یک هتل، رستوران و … آشنا می‌شوند. همچنین دانشجویان پس از پایان دوره مدرک بین المللی مدیریت هتلداری دریافت می کنند.