لیست دوره ها

حکومت مهدوی و وظائف منتظران
دسامبر 11, 2017
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات
دسامبر 11, 2017
1488348572-pic1-Sh-sabke-zendegi

سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

فرهنگ جوامع بشري به ميزان بسياري متأثر از عامل دين است بنابراين آموزه هاي ديني در شکل گيري سبک زندگي مؤثر است. دين اسلام نيز که آموزه­هاي آن به تمام ابعاد و زواياي زندگي انسان توجه نموده ،و را تا رسيدن به سعادت جاودان راهبري مي کند ، در سه سطح بينش، گرايش و کنش، الگوهايي را ارائه کرده است که بر اساس آن مي توان در فرهنگ­هاي گوناگون بشري سبک زندگي اسلامي را پايه ­ريزي کرد.