لیست دوره ها

آشنایی با سیسکو
دسامبر 11, 2017
+Network
دسامبر 11, 2017
1487490648-pic1-Sh-mohandesi-shabake-ccna

مهندسی شبکه CCNA

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

شرکت Cisco یکی از معتبرترین شرکت های ساخت , طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و تجهیزات مربوط به آن است که می توان آن را پیشتاز در تولید سخت افزار های مورد استفاده در شبکه دانست . این شرکت هم مدارکی در ارتباط با شبکه های کامپیوتری ارائه می کند . یکی از این مدارک CCNA یا Cisco Certified Network Associate است . CCNA نخستین مدرک معتبر شرکت Cisco در ارتباط با شبکه است و می توان آن را پیش نیاز سایر مدارک این شرکت در نظر گرفت