لیست دوره ها

مهندسی شبکه CCNA
دسامبر 11, 2017
دوره آموزشی سم شناسی کشاورزی
دسامبر 11, 2017
1487491210-pic1-Sh-network-

+Network

گواهینامه پایان دوره : ملی / بین المللی

توضیحات

برای ورود به دنیای شبکه اولین گام، سپری کردن دوره ی +Network است که ما این دوره را در قالب یک بسته آموزشی ارائه نمودیم. +Network پایه و اساس یاد گیری برای گذراندن دورهای شبکه و لینوکس است ، که در این دوره مباحث مربوط به نحوه ساختار شبکه ها، انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاههای ارتباطی، توپولوژی، پروتکل های مهم شبکه، پايه های ساختاری، مدل OSI ، مدل TCP/IP،… بیان می گردد.